Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá mua sắm vật tư Acid Sulfuric hàm lượng H2SO4≥98% ±1 xử lý nước phục vụsản xuất của Công Ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV
Thứ Năm, ngày 09/08/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV.

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Acid Sulfuric hàm lượng H2SO4≥98% ±1 xử lý nước phục vụsản xuất của Công Ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

- Số hiệu đơn hàng 1920/TB-LDA

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 10  tháng 08 năm 2018 đến trước 13giờ 30 phút, ngày 17 tháng 08 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 02633.691682; fax:02633691680).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 08 năm 2018

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ 00 phút ngày  17  tháng  08 năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác