Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá gói mua sắm vật tư vôi sống phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018
Thứ Ba, ngày 15/05/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV

- Tên đơn hàng: Gói mua sắm vật tư vôi sống phục vụ sản xuất 06 tháng cuối năm 2018 của Công ty nhôm Đăk Nông  - TKV (DNA) và Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA).

- Số hiệu đơn hàng  1169 /TB-LDA 

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ  08 giờ 00 phút, ngày  17  tháng  05  năm  2018 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày  25  tháng 05  năm 2018 (trong giờ hành chính).

-Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 02633.691682; fax:02633691680).- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày  25 tháng 05  năm 2018

Hồ sơ chào giá được mở một cách công khai vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 05  năm 2018 trước sự chứng kiến của các nhà cung cấp tham dự (Nếu có) tại Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác