11:58 ICTThứ Năm, 18/07/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá gói mua sắm chất trợ lắng dùng cho các bồn rửa Nhà máy alumin
Thứ Sáu, ngày 10/08/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV

- Tên đơn hàng: Gói mua sắm chất trợ lắng dùng cho các bồn rửa Nhà máy alumin bổ sung 5 tháng cuối năm 2018

- Số hiệu đơn hàng:  1951/TB-LDA

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ  08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 8 năm 2018 đến trước 13giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 02633.691682; fax: 02633691680).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày  17  tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV.  Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác

Đơn vị thành viên