Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá gói mua sắm băng tải
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV

- Tên đơn hàng: Gói mua sắm băng tải nối liền phục vụ sửa chữa máy lọc đai ngang  tại khu A14 thuộc Phân xưởng Kết Tinh của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV

- Số hiệu đơn hàng  2524 /TB-LDA 

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 16    tháng  10   năm 2017 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 20    tháng 10    năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 0633.691682; fax:0633691680).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày  20    tháng 10   năm 2017

-  Hồ sơ chào giá được mở một cách công khai vào lúc 14 giờ 00.phút,  ngày  20    tháng   10 năm 2017 tại Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác