Công ty Nhôm Đắk Nông mời chào giá đơn hàng mua sắm: vật tư cơ điện - phụ tùng Phân xưởng Nguyên liệu Quý I năm 2019. Số hiệu đơn hàng: 2012- 06/2018/DNA-VTCĐ (chào lần 2)
Thứ Ba, ngày 12/03/2019

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác