Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP Xi măng Quán Triều - VVMI: Thông báo kết quả lựa chọn nhà Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Phú Lương năm 2020
Thứ Hai, ngày 29/06/2020

Căn cứ Quyết định số 486 /QĐ-XMQT ngày 18/6/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI  về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Phú Lương năm 2020 - Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI;

 Bên mời chào giá là Công ty CP Xi măng Quán Triều VVMI xin thông báo với các nhà cung cấp kết quả chào hàng gói chào giá trên như sau:

  1. Kết quả chào hàng:

1.1 Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Thương Mại Sơn Đăng

       - Địa chỉ:  Tổ 12, phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

       - Số điện thoại: 0915.246.266   

1.2 Giá được lựa chọn ( Đã bao gồm  thuế GTGT, phí, vận chuyển) là:  1.720.738.316 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, bảy trăm ba tám nghìn, ba trăm mười sáu đồng ).

1.3 Loại hợp đồng:  Theo đơn giá cố định

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng : Từ khi ký Hợp đồng đến hết 31/12/2020

1.5. Các điều khoản khác: Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI và nhà cung cấp sẽ thống nhất bàn bạc chi tiết khi thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế.  

  1. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn: Không có
  2. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được lựa chọn:

- Thời gian:  Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thông báo kết quả chào hàng

- Nội dung thực hiện: Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Phú Lương năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng và cam kết của Nhà cung cấp đã nêu trong HSCG.

- Địa điểm tại: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI tại xã An Khánh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Bên mời chào giá kính  mời Công ty TNHH Thương Mại Sơn Đăng đến trụ sở của Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI để hoàn thiện, ký kết hợp đồng để thực hiện Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ và huyện Phú Lương năm 2020  - trong thời gian kể từ ngày thông báo đến ngày 25/6/2020.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên