08:53 ICTThứ Ba, 20/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP than Vàng Danh mời chào giá mua sắm vật tư
Thứ Tư, ngày 04/04/2018

1-Tên hàng hóa mua sắm: Gói mua sắm vật tư số 1/KHMS – 2018

2-Hình thức lựa chọn: Chào giá rộng rãi cạnh tranh trong nước.

3-Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8h ngày 5 tháng 4 năm 2018 đến 14h  ngày 10 tháng 4 năm 2018

4-Địa điểm phát hành hồ sơ chào giá: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin: Số điện thoại: 02033853125.

5-Thời gian hết hạn nộp hồ sơ chào giá trước 14h ngày 10 tháng 4 năm 2018

6-Thời gian mở hồ sơ chào giá vào hồi 14h 30  ngày 10 tháng 4 năm 2018 kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ chào giá (Không kể ngày nghỉ Lễ, Tết, Chủ nhật)

Bài viết khác

Đơn vị thành viên