Công ty CP than Vàng Danh mời chào giá mua sắm gỗ chống lò
Thứ Ba, ngày 04/04/2017

1- Tên hàng hóa mua sắm: Gỗ chống lò, gỗ chèn lò.

2- Hình thức lựa chọn: Chào giá cạnh tranh trong nước.

3- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8h ngày 11 tháng 4 năm 2017 đến trước 14h  ngày 17 tháng 4 năm 2017

4- Địa điểm phát hành hồ sơ chào giá: Tại Văn phòng - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin: Số điện thoại: 0333853125.

5- Thời gian hết hạn nộp hồ sơ chào giá trước 14h ngày 17 tháng 4 năm 2017

6- Thời gian mở hồ sơ chào giá 14h30  ngày 17 tháng 4 năm 2017 kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ chào giá (Không kể ngày nghỉ Lễ, Tết, chủ nhật)

Bài viết khác