Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin:Chào giá gói thầu Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170 610836
Thứ Năm, ngày 25/06/2020

Tên bên mời chào hàng: Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

Tên gói thầu: Gói thầu số 25“ Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170 610836”.

Mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170 610836 ( theo khối lượng của HSYC).

Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2020 đến trước thời điểm 16 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Vận tải- Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin – P. Cẩm Sơn- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.933646,     Fax: 02033.933.646.

Thời gian nộp HSĐX: Trước thời điểm 14 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Thời gian mở HSĐX: Vào hồi 15 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2020. Tại VP Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin kính mời./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên