Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo hiểm máy móc thiết bị, xe cơ giới
Thứ Ba, ngày 05/12/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

- Tên dịch vụ: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm máy móc thiết bị, xe cơ giới của Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

- Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 8giờ ngày 06 tháng 12 năm 2017 đến trước 15giờ30 ngày 12 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin; địa chỉ: Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (điện thoại: 0333.863739, Fax: 0333.863942)

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá: 15giờ30 ngày 18 tháng 12 năm 2017.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 9 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2017.

Công ty cổ phần than Đèo Nai - Viancomin kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá tới tham dự mở hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác