Công ty CP than Đèo Nai mời chào giá phần việc: Thành lập bản đồ chất lượng than năm 2018 - Mỏ than Đèo Nai Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin.
Thứ Tư, ngày 07/11/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

- Tên phần việc: Thành lập bản đồ chất lượng than năm 2018 - Mỏ than Đèo Nai      

                          Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất năm 2018.

- Hình thức lựa chọn: Chào giá rộng rãi.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 09h00’ ngày 08 tháng 11 năm 2018.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin, địa chỉ: Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại: 0203.863739, Fax: 02033.863942).

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá: 14h30’ ngày 13 tháng 11 năm 2018.

-  Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào lúc 15h00’ ngày 13 tháng 11 năm 2018.

Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá tới tham dự mở hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác