Công ty CP than Đèo Nai mời chào giá cung cấp dịch vụ tham quan du lịch cho CBCNV
Thứ Ba, ngày 17/04/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

- Tên dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tham quan du lịch cho CBCNV của Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

- Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ  8 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2018 đến trước 14giờ00 ngày 27 tháng 4 năm 2018 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin; địa chỉ: Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (điện thoại: 0333.863739, Fax: 0333.863942)

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá: 14giờ00 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 15 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Công ty cổ phần than Đèo Nai - Viancomin kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá tới tham dự mở hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác