Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả mời thầu cung cấp vật tư và thuê ngoài sửa chữa hệ thống DC sân phân phối số 1
Thứ Ba, ngày 09/10/2018

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác