Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin mời chào giá thép chống lò
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

- Đơn hàng mua sắm: Thép chống lò mã hiệu SVP33.

- Số lượng:                         500 tấn.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 8 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 17 tháng 10 năm 2017.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế hoạch - Vật tư - Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (địa chỉ: Số 486 - Đường Trần Phú - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.3862.408/ 0203.3716.223; fax: 0203.3862.034).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch - Vật tư - Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (địa chỉ: Số 486 - Đường Trần Phú - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh).

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác