Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang VVMI thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp vật liệu chịu lửa xây lò nung Clinker F4x60m công suất 2500 tấn clinker/ngày”
Thứ Năm, ngày 08/02/2018

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác