Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang mời thầu gói thầu số 6 “Dịch vụ khai thác đất sét mỏ sét Tràng Đà cung cấp cho Nhà máy xi măng Tân Quang”
Thứ Ba, ngày 07/08/2018

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác