Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin: Chào giá gói mua sắm vật tư số 2/KHMS - 2020
Thứ Sáu, ngày 24/07/2020

1-Tên hàng hóa mua sắm  Gói mua sắm vật tư số 2/KHMS – 2020

2-Hình thức lựa chọn: Chào giá rộng rãi cạnh tranh trong nước.

3-Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8h ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến 14h  ngày 31 tháng 7 năm 2020

4-Địa điểm phát hành hồ sơ chào giá: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.

5-Thời gian hết hạn nộp hồ sơ chào giá trước 14h ngày 31 tháng 7 năm 2020

6-Thời gian mở hồ sơ chào giá vào hồi 14h 30  ngày 31 tháng 7 năm 2020 kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ chào giá (Không kể ngày nghỉ Lễ, Tết, Chủ nhật).

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên