Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin: Chào giá gói Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy phòng nổ CTY/6G (số TĐ-05)
Thứ Ba, ngày 30/06/2020

- Tên bên mời chào hàng: Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin.

- Tên hạng mục: Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy phòng nổ CTY/6G (số TĐ-05).

- Mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh sửa chữa TĐT  tàu điện ắc quy phòng nổ CTY/6G (số TĐ-05); (có khối lượng chi tiết theo HSYC).

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 9h00 phút ngày 30/6/2020 đến trước 14h00 phút ngày  06/7/2020.

- Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin, Phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nhận HSĐX: Trước thời điểm 14h00 phút ngày 06/7/2020.

- Thời gian mở HSĐX: 14h15 phút ngày 06/7/2020 tại Trung tâm điều hành sản xuất, Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trân trọng thông báo./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên