15:11 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin: Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị Sửa chữa trung tu máy xúc thủy lực Komatsu PC1250-8 số 10
Thứ Sáu, ngày 10/07/2020

  1. Tên đơn vị thực hiện sửa chữa: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin.
  2. Nội dung: Sửa chữa trung tu máy xúc thủy lực Komatsu PC1250-8 số 10 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin;
  3. Giá trị: Tổng giá trị sửa chữa (bao gồm VAT): 4.945.878.946 đồng.

Tổng cộng: (Đã bao gồm VAT): 4.945.878.946 đồng.

( Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, tám trăm bảy tám nghìn, chín trăm bốn mươi sáu đồng).

  1. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng sửa chữa giữa Công ty Cổ phần Than Cao Sơn –Vinacomin và Công ty Cổ phần Công nghiệp Ôtô -Vinacomin:

      Thời gian: 14h00’ ngày 13 tháng 7 năm 2020.

     Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên