Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin: Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị Sửa chữa TĐT máy xúc ЭКГ8й - số 7
Thứ Ba, ngày 30/06/2020

  1. Tên đơn vị thực hiện sửa chữa: Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin.
  2. Nội dung: Sửa chữa TĐT máy xúc ЭКГ8й – số 7 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin;
  3. Giá trị: Tổng giá trị sửa chữa (bao gồm VAT): 4.394.895.733 đồng.

 ( Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm chín tư triệu, tám trăm chín lăm nghìn, bảy trăm ba mươi ba đồng)

  1. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 85 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và thiết bị được bàn giao cho đơn vị sửa chữa.   
  1. Kế hoạch hoàn thiện hợp đồng sửa chữa giữa Công ty Cổ phần Than Cao Sơn –Vinacomin và Công ty Cổ phần Chế tạo máy -Vinacomin:

      Thời gian: 14h00’ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

     Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

      Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin trân trọng thông báo đến đơn vị sửa chữa và Kính mời Quý Công ty đến hoàn thiện ký kết hợp đồng thực hiện.

      Trân trọng cảm ơn./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên