Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV mời chào hàng gói thầu cung cấp vật tư và sửa chữa xe FAW 07 & 08
Thứ Hai, ngày 09/10/2017

- Cung cấp vật tư và sửa chữa xe FAW 08

- Cung cấp vật tư và sửa chữa xe FAW 07

 

Bài viết khác