Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin: Chào giá đơn hàng mua sắm con lăn phục vụ sản xuất
Thứ Sáu, ngày 11/09/2020

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

- Đơn hàng mua sắm: Mua sắm con lăn phục vụ sản xuất.        

- Số lượng: 814 cái.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến trước 15 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2020.

- Thời gian mở Hồ sơ chào giá: Từ 15 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá và tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (địa chỉ: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3862.408/ 0203.3716.223; fax: 0203.3862.034).

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên