Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XII
Thứ Sáu, ngày 19/05/2017

Chiều ngày 19/5, tại hội trường Khách sạn Heritage Hạ Long, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì hội nghị.


Trước đó, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Hội nghị lần thứ 5 đề ra trong sáu ngày họp và bế mạc vào chiều 10-5.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã thông báo đến cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tập đoàn về kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Trong đó, đồng chí nhấn mạnh 3 trên tổng số 8 nội dung được nêu tại Hội nghị Trung ương 5. Đó là: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân".  Đây là những nội dung quan trọng được xây dựng thành các nghị quyết cụ thể và được BCH nhất trí ban hành.

Kết thúc phần trình bày tóm tắt ba nội dung trên, đồng chí Lê Minh Chuẩn yêu cầu các cán bộ chủ chốt cần nghiên cứu, thấm nhuần, nêu cao tinh thần học tập các nghị quyết; từ đó xác định rõ vị trí, vai trò của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam, đóng góp hơn nữa cho nền kinh tế quốc gia.