Thợ mỏ Than Vàng Danh đồng thuận vượt khó
Thứ Hai, ngày 17/07/2017

Vừa qua, Công ty CP than Vàng Danh đã tổ chức Hội nghị thông tin đối thoại định kỳ quý 2 năm 2017. Dự Hội nghị có trên 300 đại biểu đại diện cho trên 5700 CBCNVC-LĐ toàn Công ty.

Tại Hội nghị, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo đời sống cho người lao động của Công ty 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt than tiêu thụ chậm, làm tăng tồn kho cộng với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến sản xuất song được sự quan tâm của TKV, Công ty đã đề ra các giải pháp theo tinh thần: “chủ động - sáng tạo - quyết liệt” đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. CBCNV toàn Công ty đoàn kết cùng chung sức vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch TKV giao, thu nhập bình quân đạt 10,6 triệu/người/tháng (thợ lò đạt trên 14 triệu đồng). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên tạo không khí vui khỏe góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Công ty xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm và cả năm 2017 theo 12 nhóm giải pháp trong đó công tác an toàn được đặt lên hàng đầu, công tác quản trị chi phí thực hành tiết kiệm được đặc biệt quân tâm.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, Giám đốc Công ty đã trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Chia sẻ khó khăn của TKV và Công ty với sự đồng thuận cao, các đại biểu thể hiện quyết tâm sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, lao động sản xuất, công tác tốt phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch TKV giao năm 2017 đảm bảo an toàn.