15:32 ICTChủ nhật, 20/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tiền lương của người lao động được cử đi học nước ngoài
Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện chính sách và chế độ cho người lao động khi tham gia các khoá đào tạo tại nước ngoài, Tập đoàn đã có công văn hướng dẫn các đơn vị việc chi trả lương cho người lao động được cử đi học tập ở nước ngoài.

Theo hướng dẫn, các học viên tham gia các chương trình đào tạo chuyên gia khoa học, công nghệ, kỹ thuật do TKV tài trợ học bổng, chủ trì tuyển chọn, cử đi đào tạo, các học viên sau khi tốt nghiệp chịu sự phân công và điều động theo yêu cầu của Tập đoàn, tiền lương đi học của các học viên được hưởng bằng 90% tiền lương bình quân của Tập đoàn trong năm cử đi học và do đơn vị quản lý học viên chi trả.

Các học viên tham gia các chương trình đào tạo nhận được học bổng của nước ngoài theo chương trình dành riêng cho TKV (không phải dạng Hiệp định), được TKV chủ trì tuyển chọn, cử đi đào tạo, các học viên sau khi tốt nghiệp chịu sự phân công và điều động theo yêu cầu của Tập đoàn, tiền lương đi học của học viên được hưởng bằng 90% tiền lương bình quân của Tập đoàn trong năm cử đi học và do đơn vị quản lý học viên chi trả. Mức tiền lương này không áp dụng đối với chương trình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản của JOGMEC.

Đối với các học viên đã được TKV chọn cử đi học theo chương trình học bổng của nước ngoài và hiện vẫn đang trong quá trình học tập, các đơn vị cân đối và điều chỉnh mức lương trả cho người học bằng 90% tiền lương bình quân của Tập đoàn trong năm cử đi học, kể từ tháng 9/2018. Năm 2018, tiền lương đi học của các học viên là 8.900.000 đồng/người/tháng.

Đối với các học viên tham gia các chương trình đào tạo do đơn vị tuyển chọn và cử đi đào tạo, kể cả chương trình học sử dụng Quỹ Khoa học công nghệ tập trung của TKV, tiền lương đi học của người lao động do đơn vị tự cân đối và chi trả theo quy định của đơn vị. Tập đoàn khuyến khích các đơn vị chi theo mức lương như TKV chi trả cho các trường hợp trên.

Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện cốt lõi để phát triển bền vững, những năm qua lãnh đạo Tập đoàn luôn có những chủ trương, chính sách trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Mới đây, Đảng ủy Tập đoàn đã ra Nghị quyết số 35 - NQ/ĐU về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030. Theo Nghị quyết, từ nay đến 2025, Tập đoàn sẽ phát triển nguồn nhân lực có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên