• Chế độ điều dưỡng, phục hồi chức năng đối với NLĐ trong Tập đoàn
  Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
  Tập đoàn vừa ban hành công văn số 1607/TKV-TCNS về việc tiếp tục đổi mới cơ chế điều dưỡng và phục hồi chức năng đối với người lao động trong Tập đoàn.
 • Chăm lo từ những điều nhỏ nhất
  Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
  “Mục tiêu quan trọng và luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư đó là chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho thợ lò - đối tượng ưu tiên số 1. Đặc biệt là chú trọng quan tâm chăm lo...
 • Giữ “vốn quý” ở Hà Lầm
  Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
  Sức khỏe được coi là vốn quý của con người. Để phục vụ ngày càng tốt hơn sức khỏe, cụ thể là bữa ăn công nghiệp cho thợ mỏ, Công ty CP than Hà Lầm đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các bếp ăn tập thể, nhà ăn ca...
 • Anh cùng em luôn chung một chiến hào
  Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
 • Ngày hội đảm đang
  Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
 • Một đời gắn bó với vùng Than
  Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
  Sinh năm 1951 ở miền đất trung du Phú Thọ, với một chút phiêu lãng của tuổi trẻ và những tình cờ của số phận đã đưa chân ông đến với vùng Mỏ, để rồi gắn bó suốt từ thời trẻ trai đến nay.
 • Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
 • Thứ Sáu, ngày 07/07/2017
 • Đón đọc Chuyên san Thợ mỏ ngày nay số 3/2017
  Thứ Sáu, ngày 30/06/2017
 • Tự hào Khai thác 11
  Thứ Sáu, ngày 30/06/2017
  Là một trong các phân xưởng sản xuất chủ lực của Công ty than Mạo Khê - TKV, Phân xưởng Khai thác 11 tự hào là đơn vị luôn đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao....