Người lao động là trung tâm
Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD, ngoài việc đầu tư phát triển sản xuất, Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (VMC) luôn coi trọng chăm lo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ, tay nghề cao, coi đây là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Công ty.

Thợ tiện Nguyễn Văn Đảng - Thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn

Chăm lo, phát triển nguồn nhân lực

Là đơn vị sản xuất cơ khí có quy mô lớn, nhiều chủng loại thiết bị, nhiều ngành nghề cơ khí khác nhau cùng với đặc thù sản xuất cơ khí đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Do vậy, ngoài việc được đào tạo tại các trường nghề, các trường đại học thì quá trình làm việc, các kỹ sư và công nhân cơ khí còn phải tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, thường xuyên học hỏi, cập nhật kiến thức, công nghệ mới để nâng cao trình độ, tay nghề.

Lãnh đạo Công ty luôn xác định nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, trong đó đội ngũ cán bộ kỹ thuật, lao động công nghệ, công nhân có tay nghề cao đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty hàng năm. Cùng với việc thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, định biên lại lao động, Công ty luôn chăm lo phát triển nguồn nhân lực, chú trọng chất lượng công tác tuyển dụng, tích cực đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng lao động.

Công ty đã có các cơ chế chính sách khuyến khích, động viên những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, thợ bậc cao bằng phụ cấp tiền lương hàng tháng thông qua hiệu quả làm việc, có quy chế khen thưởng danh hiệu cán bộ quản lý, kỹ sư giỏi, công nhân "bàn tay vàng". Cùng với đó, hợp đồng với các thợ bậc cao đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc, kèm cặp cho số thợ trẻ; phối hợp với các trường nghề tuyển dụng để đào tạo các nghề cơ khí mà Công ty đang thiếu như rèn, dập, gò, vận hành búa máy... Năm 2017, Công ty đã tuyển mới 24 công nhân các nghề hàn, tiện, doa, mài...; đã tổ chức 25 lớp đào tạo nâng cao trình độ cho 98 công nhân và phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất mở lớp cao học kỹ thuật cơ khí, động lực đào tạo 08 thạc sỹ... Ngoài ra, Công ty xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức là các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, thợ bậc cao để bồi dưỡng, kèm cặp tay nghề cho công nhân. Trong năm, đã tổ chức ôn lý thuyết, kèm cặp nâng bậc và tổ chức thi nâng bậc cho công nhân các ngành nghề với số lượng 86 công nhân thi đạt lý thuyết và 77 công nhân thi đạt tay nghề... Qua đó, đã bổ sung lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho sản xuất.

Khen thưởng xứng đáng cho thợ giỏi

Phó Giám đốc Công ty Lê Viết Sự cho biết: "Phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi" đã trở thành truyền thống của công nhân cơ khí. Cùng với việc Công ty tổ chức tốt hội thi thợ giỏi định kỳ hàng năm, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng của người lao động, đã nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc trau dồi kiến thức, rèn luyện tay nghề của mỗi người công nhân".

Tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 10 năm 2017, lãnh đạo Công ty đã đặc biệt chú trọng công tác tổ chức hội thi cấp Công ty và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tham gia hội thi cấp Tập đoàn. Ngoài các nghề dự thi cấp Tập đoàn theo kế hoạch, Công ty mở rộng thi các nghề khác, tạo điều kiện để công nhân các ngành nghề được tham gia. Công ty đã lựa chọn 12 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn và tổ chức cho thí sinh ôn tập để nắm vững lý thuyết và giao cho các thợ bậc cao, có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn rèn luyện tay nghề cho các thí sinh. Với 12 thí sinh tham gia các nghề tiện, nguội, gò và hàn thì cả 12 thí sinh đều đạt danh hiệu thợ giỏi cấp TKV; trong đó có 8 thí sinh đạt thợ giỏi xuất sắc, mang về giải Nhất toàn đoàn Khối Cơ khí cho VMC, đây là thành tích cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Văn Đảng, thợ tiện bậc 3/7 lần đầu tiên đạt số điểm tuyệt đối 30/30 điểm.

Phó Giám đốc Lê Viết Sự cho biết thêm: "Để động viên, khen thưởng sự nỗ lực, phấn đấu của công nhân, ngoài việc được Tập đoàn tôn vinh, khen thưởng thì Công ty đã khen thưởng xứng đáng 8 công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi xuất sắc và 4 công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi cấp Tập đoàn. Các công nhân đạt thành tích còn được Công ty thưởng một chuyến tham quan du lịch và được đặc cách nâng một bậc lương".

Trong thời gian tới, Công ty Chế tạo máy tiếp tục cơ cấu lại lao động, tăng tỷ lệ lao động công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo điều kiện làm việc, thu nhập, đời sống của người lao động, các chế độ đãi ngộ công nhân có tay nghề cao, làm việc có chất lượng, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sản xuất, vì mục tiêu phát triển bền vững.