14:54 ICTThứ Bảy, 06/06/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Tây Nam Đá Mài: Tập trung các giải pháp để về đích năm 2018
Thứ Hai, ngày 22/10/2018

Nhờ sự chủ động và đồng bộ các giải pháp trong quản lý điều hành, tận dụng những điều kiện thuận lợi trong công tác tiêu thụ than cũng như sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn, kết thúc 9 tháng năm 2018, Công ty than Tây Nam Đá Mài đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch Tập đoàn giao. Đây là tiền đề vững chắc để Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ quý IV/2018.

Khai trường Than Tây Nam Đá Mài (Ảnh Tư liệu Công ty)

Cụ thể, kết thúc 9 tháng năm 2018, các chỉ tiêu SXKD của Công ty than Tây Nam Đá Mài đạt được là: thực hiện hơn 13,245 triệu m3 đất đá bóc, đạt 72% KH; khai thác 1,256 triệu tấn than nguyên khai, đạt 78,5% KH; tiêu thụ gần 1,3 triệu tấn than, đạt 84,2% KH; doanh thu hơn 1.726 tỷ đồng, đạt 82,2% KH và thu nhập bình quân đạt 8,136 triệu đồng/người/tháng/7,625 triệu đồng/người/tháng theo KH.

Bước sang quý IV, nhiệm vụ của Công ty đặt ra là hoàn thành các chỉ tiêu chính: 6,467 triệu m3 đất đá, khai thác 397.000 tấn than nguyên khai, tiêu thụ 410.000 tấn than và doanh thu đạt 542,4 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đó, Công ty triển khai thực hiện một số các giải pháp chính: tập trung mọi điều kiện bơm thoát nước moong hoàn thành trước ngày 20/11/2018; phối hợp để tổ chức bốc xúc đất đá vận chuyển theo “Phương án thi công tuyến đường vận chuyển và mương thoát nước mỏ trong ranh giới mỏ Đông Đá Mài” nhằm hoàn thành sản lượng đất đá năm 2018; bố trí sản xuất hợp lý, tạo mọi điều kiện để thiết bị hoạt động đảm bảo và nâng cao công suất; tổ chức sàng tuyển chế biến, tiêu thụ theo nhu cầu thị trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác AT - VSLĐ…

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,350 48,550
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,150 47,900

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên