Than Nam Mẫu: Tăng cường kiểm tra chéo về an toàn lao động
Thứ Tư, ngày 13/09/2017

Nhằm tăng cường công tác tự chủ trong an toàn bảo hộ lao động, Công ty than Nam Mẫu đã tăng cường kiểm tra chéo toàn diện về công tác an toàn để sớm phát hiện và thủ tiêu sự cố.

Công ty đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện công tác ATLĐ theo Kết luận của Giám đốc tại Hội nghị sơ kết tháng hành động về AT-VSLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, đột xuất ở các đơn vị nhằm nâng cao tính tự chủ của các cá nhân, đơn vị; trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện KTCB, các quy trình, quy phạm trong khai thác và đào lò. Xử lý nghiêm các trường hợp công nhân, cán bộ các phòng ban, đơn vị để mất an toàn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Xem xét việc kiểm tra lại trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của cán bộ các phòng ban, phân xưởng để có biện pháp đào tạo, huấn luyện, bổ sung kỹ năng và bố trí công việc hợp lý.

Công ty tiếp tục tập trung cao độ công tác an toàn đảm bảo giữ vững an toàn cho người lao động thiết bị và công trình, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động. Những vị trí không đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, thiếu biện pháp thi công, thiếu vật tư sản xuất gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến phân xưởng khác, trong quá trình làm xuất hiện các nguy cơ mất an toàn các phân xưởng phải chủ động dừng sản xuất, có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sau đó mới được tiến hành các công việc. Công ty sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tập thể vi phạm công tác an toàn.

Đặc biệt, Công ty còn phát động thi đua đảm bảo an toàn và kiểm tra chéo các phân xưởng. Kiểm tra sát hạch cán bộ chỉ huy cấp phân xưởng và phối kết hợp với Công đoàn Công ty và các phòng ban liên quan tổ chức ôn luyện cho các ATVSV tham gia dự thi cấp Tập đoàn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát diễn biến sản xuất từng vị trí làm việc từng đơn vị để ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn trong lao động.