Than Mạo Khê sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm và đối thoại với người lao động về công tác AT-VSLĐ
Thứ Ba, ngày 10/07/2018

Sáng ngày 9/7, Công ty than Mạo Khê đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm.

Báo cáo do đồng chí Uông Hồng Hải - Phó giám đốc phụ trách công tác an toàn trình bày tại hội nghị đã đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về AT-VSLĐ. Theo đó, với nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các phòng ban, đơn vị trong công tác AT-VSLĐ nên trong 6 tháng đầu năm Công ty không có sự cố hay tai nạn nghiêm trọng, đã giữ vững công tác an toàn trong 465 ngày. Tuy nhiên, qua 6 tháng Công ty vẫn để xảy ra 15 vụ TNLĐ và 12 vụ sự cố trong sản xuất. Đồng chí Phó giám đốc Công ty cũng kiểm điểm việc thực hiện các biện pháp nâng cao công tác an toàn trong: công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm về AT-VSLĐ; kiện toàn hoạt động hệ thống AT-VSV; các tồn tại và biện pháp khắc phục trong công tác này.… Qua đó, đồng chí cũng nêu lên 10 biện pháp trọng tâm nhằm đảm bảo công tác AT-VSLĐ 6 tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã tổ chức đối thoại với người lao động về công tác AT-VSLĐ. Chương trình có sự tham gia của 144 công nhân tiêu biểu và lãnh đạo các phân xưởng, phòng ban. Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến của CNVC các đơn vị đưa ra nhằm cải thiện môi trường làm việc như nóng, bụi ở một số diện sản xuất đặc thù; cơ chế khuyến khích người lao động để nâng cao năng suất, chất lượng công việc; trang cấp và bổ sung vật tư thiết bị kịp thời, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất; tổ chức xe đưa đón công nhân đi làm phù hợp; cải thiện và nâng cao chất lượng ăn bồi dưỡng sau ca, hệ thống tắm giặt cho người lao động… Đồng thời, CNVC các đơn vị cũng có nhiều ý tưởng, đề xuất các phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong điều kiện hiện tại của đơn vị được lãnh đạo Công ty đánh giá cao.

Sau khi lắng nghe và giải đáp những ý kiến thắc mắc của người lao động, đồng chí Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty kết luận: Các phòng ban chức năng phối hợp cùng đơn vị kiểm soát tổng thể về công tác AT-VSLĐ tại mọi ví trí, tập trung nguồn lực cho sản xuất đảm bảo an toàn và chất lượng; giao cho các phòng ban như TGN, CV, TCLĐ, ĐSDV, Vật tư… kiểm tra, rà soát các vị trí công việc theo kiến nghị của CNVC và khắc phục kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các phương án, kế hoạch trong nâng cấp cải tạo hệ thống nhà tắm, thay quần áo của công nhân; nghiên cứu đề xuất phương án vận tải trong và ngoài lò hợp lý đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn; có lộ trình phù hợp trong việc áp dụng chống giữ lò bằng công nghệ mới hiệu quả; quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống người lao động, nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động CNVC yên tâm công tác, gắn bó với tập thể với doanh nghiệp, xây dựng đoàn kết nội bộ…

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng khuyến khích 144 CN tiêu biểu với số tiền 288 triệu đồng. Đồng thời khen thưởng khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, công tác 5S trong 6 tháng đầu năm với số tiền 781 triệu đồng./.