Than Hòn Gai triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

Ngày 29/12, Công ty than Hòn Gai - TKV tổ chức tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Mật, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Khuất Mạnh Thắng, Phó TGĐ Tập đoàn; Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Đỗ Thị Loát, KSVNN tại Tập đoàn và các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Nếp, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Phạm Văn Thi, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty và gần 500 đại biểu được bầu từ Hội nghị NLĐ các phòng ban, phân xưởng...

Thực hiện kế hoạch SXKD và Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là than tiêu thụ giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến phương án quản trị, điều hành SXKD của Công ty. Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ổn định việc làm, đời sống của người lao động. Kết quả, than nguyên khai sản xuất đạt 2,355 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; đất bóc 4,7 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; đào lò 14.110m, bằng 92% kế hoạch; than tiêu thụ 1,840 triệu tấn, bằng 97% kế hoạch; lợi nhuận 11 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt 10,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch và bằng 105% cùng kỳ; trong đó tiền lương thợ lò đạt 13,8 triệu đồng/người/tháng...

Cùng với đó, chuyên môn và Công đoàn đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đi lại, trang bị 2.500 khẩu trang chuyên dụng cho thợ lò; tổ chức ăn tự chọn tại các nhà ăn trong toàn Công ty; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tích cực tham gia các hoạt động VHTT của TKV và tỉnh Quảng Ninh tổ chức...

Kế hoạch 2018, Công ty đặt ra mục tiêu sản xuất 2,242 triệu tấn than; trong đó hầm lò 1,6 triệu tấn; lộ thiên 0,642 triệu tấn; than tiêu thụ 2,334 triệu tấn; bóc đất CBSX 4,890 triệu m3; mét lò đào 16.900m; tiền lương bình quân 10,9 triệu đồng/người/tháng; trong đó thợ lò 14,5 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Mật, Thành viên HĐTV Tập đoàn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CNVCLĐ Công ty trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017. Về kế hoạch 2018, Công ty cần tập trung thi công hoàn thành các dự án phát triển sản xuất; phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch, khai thác hiệu quả tài nguyên; tiếp tục thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất, điều hành, quản lý; nâng cao chất lượng than đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; trong công tác ATVSLĐ, chú trọng khoan thăm dò tháo nước, kiểm soát phòng tránh bục nước; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; thực hiện minh bạch, dân chủ trong công tác quản lý tiền lương, quản trị chi phí; tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức sản xuất, bố trí nhân lực phù hợp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành... Nhân dịp năm mới 2018, đồng chí Phạm Văn Mật chúc cán bộ, công nhân Công ty sức khỏe và thành công, sản xuất an toàn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty Bùi Khắc Thất đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động từ hội nghị NLĐ của 14 phòng ban và 22 phân xưởng trong Công ty về sản xuất, công tác an toàn, môi trường, chăm lo đời sống...

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng các phòng ban, phân xưởng, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2017 với tổng số tiền thưởng trên 1,78 tỷ đồng.