Than Dương Huy khai thác hơn 1 triệu tấn than trong nửa đầu năm 2018
Thứ Sáu, ngày 06/07/2018

Chiều 5/7, Công ty than Dương Huy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác An toàn - VSLĐ; sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018.

6 tháng đầu năm 2018, tranh thủ điều kiện thuận lợi về thời tiết, về diện sản xuất cũng như của thị trường tiêu thụ với chất lượng than tốt, Công ty than Dương Huy đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD, trong đó có nhiều chỉ tiêu bứt phá: Than nguyên khai đạt 1,247 triệu tấn, bằng 67% KHN (trong đó, than hầm lò là 1,020 triệu tấn, than lộ thiên là 227 ngàn tấn); than tiêu thụ đạt 1,247 triệu tấn, bằng 68% KHN; bóc 2,702 triệu mét khối đất đá, đạt 75% KHN. Doanh thu đạt 1.357 triệu đồng, lợi nhuận 19.000 triệu đồng, đạt 72% KHN. Tiền lương bình quân của CNCB đạt gần 12,3 triệu đồng/người/tháng, trong đó, tiền lương của thợ lò bình quân đạt 16,2 triệu đồng.

Thuận đà bước tới, để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong tháng 7 và quý III/2018 là khai thác 490.300 tấn than, đào 5.965m lò và tiêu thụ 483.000 tấn than, Than Dương Huy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là trong công tác an toàn, quản lý chi phí, nghiệm thu sản phẩm, công tác cơ điện, kỹ thuật và phòng chống mưa bão. Cùng với việc không ngừng cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, Công ty sẽ tập trung các biện pháp nhằm nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, công nhân về công tác an toàn. Các công trình phòng chống mưa bão trên mặt bằng cũng sẽ gấp rút được hoàn thiện, kiểm soát nước trong mùa mưa, đặc biệt là ở các vị trí hầm lò có nguy cơ tiềm ẩn. Đồng thời, chủ động kiểm soát tài nguyên ranh giới mỏ tại khai trường, kho bãi và trên đường vận chuyển…

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích tốt, tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành mục tiêu SXKD trong 6 tháng đầu năm 2018.