Than Cao Sơn sản xuất trên 2 triệu tấn than trong 6 tháng đầu năm 2018
Thứ Tư, ngày 08/08/2018

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song bằng sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của tập thể CBCNVC, kết thúc 6 tháng đầu năm, Than Cao Sơn đã vượt quá nửa chặng đường kế hoạch 2018.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Công ty đã bốc xúc và vận chuyển 15.141.000 m3 đất đá,  đạt  54,1% kế hoạch điều hành năm, bằng 113,5% so cùng kỳ năm 2017; sản xuất 2.006.000 tấn than, đạt 61,7% kế hoạch điều hành năm, bằng 123,2% so cùng kỳ năm 2017; tiêu thụ 1.945.000 tấn than thương phẩm, đạt 61% kế hoạch điều hành năm, bằng 117,7% so cùng kỳ năm 2017; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8.786.000 đồng/người/tháng, đạt 115% kế hoạch năm, bằng 129,5% so cùng kỳ năm 2017.

Các mặt công tác khác như: Công tác quản lý, quản trị Công ty được duy trì tốt; tỷ lệ chênh lệch đất đá nội bộ Công ty ở mức quy định - 2%; hầu hết các đơn vị trong Công ty đều tiết kiệm nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy; an ninh, an toàn được giữ vững.