Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Thứ Ba, ngày 25/07/2017

Ngày 24/7, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đổi thẻ đoàn viên công đoàn đợt 1 năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Xuân, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí: Nguyễn Xuân Hán; Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách Công đoàn các cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, các Ban chuyên đề Công đoàn TKV đã đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, Công đoàn TKV và các cơ sở đã bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế. Trọng tâm là thực hiện các chủ trương của Tập đoàn về tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lao động, xã hội hóa công tác phục vụ, phụ trợ, công tác cơ giới hóa, tự động hóa, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD, chăm lo việc làm, đời sống của người lao động, thực hiện các chế độ, chính sách cho CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện công tác ATVSLĐ, tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị. Công đoàn các cấp đã tổ chức thực hiện hiệu quả “Tháng Công nhân” gắn với “Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất - năm 2017”; phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi cấp cơ sở và tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ X; tổ chức thành công Hội thi ATVSV giỏi cấp cơ sở và Tập đoàn.

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, công đoàn các cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai và đăng ký đảm nhận các công trình chào mừng; đến nay đã có 9 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội thành công... Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Công đoàn TKV và các cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác năm 2017; năm bắt tư tưởng người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tập đoàn; tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận và cơ sở; đăng ký các công trình thi đua, thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa... chào mừng Đại hội công đoàn các cấp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV chúc mừng các đồng chí cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2017). Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, thực hiện chủ đề công tác năm của Công đoàn TKV “Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả”; phối hợp với chuyên môn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống CNVCLĐ; thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ; thực hiện và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu; chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V...

Cũng tại hội nghị, thực hiện kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn, Công đoàn TKV đã tổ chức trao thẻ đoàn viên công đoàn đợt 1 năm 2017 cho các đồng chí là cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc Công đoàn TKV.