Xây dựng thị trường than đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, hiệu quả kinh tế và sự phát triển của ngành Than
Thứ Năm, ngày 03/08/2017

Là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại buổi làm việc mới đây với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc về tình hình sản xuất và cung ứng than.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã báo cáo về tình hình sản xuất và cung ứng than cho các hộ tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, TKV đã sản xuất 19,960 triệu tấn than nguyên khai, đạt 55,4% KHN và bằng 103% so với cùng kỳ. Tập đoàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong công tác tiêu thụ than, do vậy 6 tháng đầu năm đã tiêu thụ được trên 18 triệu tấn than, đạt 50,1% KHN và bằng 100,6% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ tăng ở cả than xuất khẩu, cung cấp cho hộ Điện và hộ Phân bón, Hóa chất; trong đó xuất khẩu: 675.000 tấn, đạt 45% KHN và bằng 419,3% so cùng kỳ; trong nước: 17,378 triệu tấn, đạt 50,4% KHN và bằng 97,7% so cùng kỳ (than cấp cho hộ Điện đạt 14,378 triệu tấn, bằng 50,6% KHN và bằng 108,2% so cùng kỳ; than cấp cho hộ Phân bón, Hóa chất đạt 806.000 tấn, bằng 67,2% KHN và bằng 221,4% so cùng kỳ...) và giảm tồn kho gần 1 triệu tấn so với năm 2016.

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, TKV tập trung điều hành sản xuất - tiêu thụ than theo nhu cầu thị trường, sản xuất 16,255 triệu tấn; phấn đấu tiêu thụ 18 triệu tấn, cả năm tiêu thụ đạt tối thiểu 36 triệu tấn... Hiện, TKV đang gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện Quy hoạch 403/QĐ-TTg và Quyết định 5964/QĐ-BCT về ký hợp đồng cung cấp than với chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện theo danh mục đã phê duyệt. Đồng thời, theo báo cáo đề xuất của EVN, năm 2017, EVN sẽ điều chỉnh giảm tiêu thụ than 2 triệu tấn so với kế hoạch. Điều này sẽ gây khó khăn cho TKV, làm tăng tồn kho (do EVN giảm 2 triệu tấn và TKV sản xuất tăng 2 triệu tấn theo chỉ đạo của Chính phủ), ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của thợ mỏ, đến an sinh xã hội và nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Để giải quyết khó khăn trong tiêu thụ than, TKV đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và PVN chưa mua than của các đơn vị ngoài TKV và Đông Bắc trong năm 2017, việc cấp than từ các hộ khác cho EVN và PVN chỉ thực hiện từ năm 2018; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động SXKD than; báo cáo Chính phủ có chính sách ưu tiên sử dụng nguồn than Antraxit sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu loại than này trong điều kiện đang bất bình đẳng về thuế, phí để giúp TKV tiêu thụ than tồn và sản lượng tăng thêm; cho phép TKV xuất khẩu các loại than mà không phụ thuộc vào hạn ngạch để TKV chủ động sản xuất tiêu thụ và cân đối tài chính... Theo báo cáo của Tổng Công ty Đông Bắc, EVN đã đề nghị giảm sản lượng 500.000 tấn than của Tổng Công ty cấp cho các nhà máy nhiệt điện, vì vậy, Tổng Công ty cũng gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nghe báo cáo của ngành Than và ý kiến của Tổng Cục Năng lượng và Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định, phải giải quyết tháo gỡ khó khăn cho ngành Than. Trước mắt, Bộ Công Thương sẽ sớm báo cáo Chính phủ yêu cầu EVN chưa thực hiện mua than của các nhà cung cấp khác (ngoài TKV và Đông Bắc) trong năm 2017, tập trung cao nhất ký hợp đồng, tiêu thụ than của TKV và Đông Bắc. Đồng thời có lộ trình xây dựng thị trường than cạnh tranh, đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, hiệu quả kinh tế và sự phát triển của ngành Than...