Vững vàng cán đích
Thứ Sáu, ngày 04/05/2018

Ngay trong quý 1, mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty CP than Vàng Danh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Điều này đã tạo khí thế thi đua hứng khởi, sôi nổi trong tập thể CBCNV toàn Công ty, đồng thời cũng là bước đà mạnh để Than Vàng Danh thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ của năm 2018.

Ngay từ đầu năm, nhận định được tình hình kinh tế trong nước có xu hướng ổn định dẫn đến hoạt động chung của Tập đoàn có những tín hiệu “khởi sắc”, trong đó tiêu thụ than, đặc biệt là tiêu thụ các loại than chất lượng cao có những dấu hiệu tốt hơn, lãnh đạo Công ty CP than Vàng Danh đã sớm chủ động có những giải pháp điều hành phù hợp để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Theo đó, công tác chuẩn bị diện cho các đơn vị sản xuất liên tục được đảm bảo, không để đơn vị nào bị nhỡ diện; mọi khó khăn, vướng mắc cơ bản đều được tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Các phân xưởng đã thực hiện nghiêm túc việc bám sát kế hoạch của Công ty để chỉ đạo và tổ chức sản xuất hợp lý. Đặc biệt, việc quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như độ tro than nguyên khai, tỷ lệ thu hồi than sạch đặc biệt là tỷ lệ thu hồi than cục đều bám sát và thực hiện theo đúng kế hoạch Tập đoàn giao. Về cơ bản, các chỉ tiêu SXKD quý I/2018 của Công ty đều đạt và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra với: sản xuất 742.636 tấn than nguyên khai, bằng 30,3% KHN; đào mới 6.647 mét  lò bằng 25,9% KHN; than tiêu thụ đạt 592.579 tấn, bằng 26,4% KHN; doanh thu than đạt 918,3 tỷ đồng, bằng 28% KHN. Việc quản lý và sử dụng quỹ lương được Công ty thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tiền lương bình quân quý I đạt 12.800.000 đồng/người/tháng, (trong đó thợ lò đạt 15.543.000 đồng/người/tháng), so với cùng kỳ tăng 9,1% (trong đó lương thợ lò tăng 7,2% so với cùng kỳ).

Nụ cười và niềm tin của thợ mỏ Vàng Danh (Ảnh: Phạm Cường)

Đáng ghi nhận là công tác áp dụng công nghệ mới vào sản xuất của Than Vàng Danh đã được lãnh đạo và CBCNV nghiêm túc, quyết tâm triển khai thực hiện nhằm tăng năng suất lao động, cụ thể đã đưa lò chợ cơ giới hóa và lò chợ ZRY vào sản xuất, đồng thời áp dụng công nghệ chống lò than vỉa dầy bằng vì neo tại vỉa 5 khu II Giếng Vàng Danh tại Phân xưởng K5, bước đầu đã có kết quả và cần tích cực triển khai trong quý 2. Ngoài ra, việc các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tiết kiệm chi phí- nâng cao hiệu quả SXKD của Giám đốc Công ty; thực hiện báo cáo đánh giá công tác khoán quản trị chi phí năm 2017; tổ chức rà soát sửa đổi quy chế khoán; rà soát vật tư tồn kho, vật tư chậm luân chuyển, vật tư thu hồi để có kế hoạch đưa vào phục vụ sản xuất, giảm mua mới và dự trữ vật tư ở mức phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay… cũng đã góp phần giúp Than Vàng Danh ổn định sản xuất, hoàn thành cơ bản và vượt mức các chỉ tiêu của quý 1/2018.

Song song làm tốt nhiệm vụ SXKD, Than Vàng Danh luôn là đơn vị có truyền thống trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Từ điều kiện ăn ở, tắm giặt, điều dưỡng, cho đến các hoạt động phong trào văn hóa thể thao đều được lãnh đạo Công ty chú trọng quan tâm và duy trì thực hiện tốt. Các ngày lễ, Tết, nhiều hoạt động giao lưu trong CNVC từ Công ty đến các đơn vị được tổ chức sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia, góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh và thúc đẩy sản xuất phát triển. Đó cũng là cách làm hiệu quả mà Than Vàng Danh đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt để tạo sự gắn bó, đoàn kết và tạo thêm động lực phấn đấu cho CBCNV toàn Công ty cùng chung tay quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao.