02:32 ICTThứ Tư, 11/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ứng dụng tự động hóa, tin học hóa là việc sống còn, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển của TKV
Thứ Tư, ngày 03/07/2019

Những năm qua, lãnh đạo Tập đoàn TKV luôn dành sự quan tâm hàng đầu, có những chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với việc triển khai ứng dụng tự động hoá (TĐH), tin học hoá (THH) trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đánh giá chung năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn và các đơn vị đã đạt được những kết quả bước đầu trong ứng dụng TĐH, THH vào sản xuất kinh doanh và quản lý. Trong đó đặc biệt, các công ty khai thác than hầm lò đã triển khai quyết liệt và hiệu quả.

Cụ thể, đối với TĐH, đã từng bước triển khai ứng dụng TĐH vào trong các công đoạn sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Áp dụng TĐH cũng là yếu tố quan trọng giúp tiết giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động, gia tăng mức độ an toàn, tối ưu hoá quá trình hoạt động của các thiết bị trong các công đoạn sản xuất tại các đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các đơn vị đã quan tâm đầu tư mạng hạ tầng truyền thông số tốc độ cao, kết hợp xây dựng các trung tâm điều khiển giám sát tập trung hiện đại có khả năng bao quát toàn mỏ và điều khiển tập trung như: Hà Lầm, Khe Chàm, Uông Bí, Dương Huy, Tuyển Vàng Danh II...; một số các đơn vị khác cũng lên kế hoạch đầu tư theo định hướng trung tâm điều độ, tích hợp các hệ thống TĐH tập trung như: Núi Béo, Khe Chàm II-IV, mỏ Bắc Cọc Sáu - Than Hạ Long, Thống Nhất... Về THH, trong năm 2018, các đơn vị đã tích cực nâng cấp hệ thống hạ tầng, ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD; triển khai các ứng dụng CNTT mới (hạch toán kế toán, quản trị chi phí, quản lý cán bộ…) hướng tới việc sử dụng chung dữ liệu (cơ sở dữ liệu tập trung) theo mô hình ERP phù hợp với định hướng của Tập đoàn như: Công ty Chế biến than Quảng Ninh, Công ty than Mạo Khê… điển hình là Tổng công ty Khoáng sản đã triển khai hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp đồng bộ trong Tổng công ty, giúp quá trình quản lý hoạt động sản xuất hiệu quả hơn.

“Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng vào thực tế, đối chiếu với kế hoạch đặt ra năm 2019 - 2020 và trước yêu cầu phát triển ngày càng nhanh đáp ứng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng TĐH, THH của TKV nói chung hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn, nhiều “bài toán khó” cần tìm ra những lời giải cho thoả đáng” - Trưởng ban KCL Tập đoàn - Đỗ Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Cùng với việc phân tích, chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc triển khai TĐH, THH trong Tập đoàn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu như: tính quyết liệt của người đứng đầu đơn vị chưa cao, mô hình tổ chức TĐH, THH còn bất cập không phù hợp, đội ngũ cán bộ chuyên trách về TĐH, THH còn thiếu và yếu… Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải quyết liệt khẳng định: “Chúng ta không bàn đến những kết quả đã đạt được, việc quan trọng nhất hiện nay là phải thực sự đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận vấn đề, nhất là tư duy của người đứng đầu đơn vị trong việc ứng dụng TĐH, THH, coi đây là mối quan tâm hàng đầu cùng với sản xuất kinh doanh, từ đó phải tiếp tục xây dựng và triển khai những nhóm giải pháp đồng bộ trong công tác này, không thể lơi là hay chậm hơn được nữa…”. Bởi vậy, thời gian tới TKV sẽ tập trung kiện toàn lại Ban chỉ đạo TĐH, THH và tổ chức mô hình của Trường QTKD; xây dựng các quy chế, quy định để triển khai các dự án TĐH, THH trong Tập đoàn; xây dựng các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thành viên về TĐH, THH, yêu cầu các đơn vị rà soát và báo cáo tiến độ hàng quý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các nguồn lực sẵn có  trong TKV để triển khai công tác TĐH, THH…

 “Tới đây, TKV phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, TĐH, THH vào sản xuất kinh doanh. Kiên quyết thực hiện phương châm: “Làm than phải thông minh hơn, Làm việc phải sáng tạo hơn” - đó là xu hướng và cũng là con đường tất yếu để phát triển bền vững. Trong chúng ta ai cũng có nhiều những ý tưởng sáng tạo, những gì có trong trí não sẽ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta có quyết tâm thực hiện hay không…”

Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐẶNG THANH HẢIGiá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,260 41,410
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,130 41,530
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên