16:42 ICTThứ Ba, 14/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Trọng tâm “bứt phá” trên mặt trận SXKD
Thứ Hai, ngày 10/06/2019

Ngay từ những tháng đầu năm 2019, thực hiện chủ trương chung của TKV với tinh thần “bứt phá” trên tất cả các lĩnh vực trong sản xuất - kinh doanh (SXKD), Đảng ủy Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã ban hành các Nghị quyết/văn bản nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ SXKD.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy Công ty - cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 115-NQ/ĐU ngày 14/01/2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, giải pháp mà nội dung Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo mang tính xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đảng ủy ban hành nhiều Nghị quyết Chuyên đề để tổ chức, triển khai, thực hiện như: Lãnh đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, công tác an toàn - VSLĐ, công tác Đầu tư - Môi trường; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thanh tra, pháp chế và thanh tra Nhân dân; công tác thông tin, truyền thông trong tình hình mới, Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2019 - 2025...

Về kết quả SXKD, tính đến giữa tháng 5/2019, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ trên 14 triệu tấn than sạch, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong công tác tiêu thụ than của toàn Tập đoàn từ đầu năm đến nay. Nghị quyết của Đảng ủy Công ty đề ra mục tiêu phấn đấu sản lượng than tiêu thụ quý II/2019 đạt từ 26% - 27% KH năm, và kết thúc 6 tháng đầu năm phấn đấu đạt trên 52% KH năm. Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy Công ty chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều hành, khai thác cảng hợp lý để tăng cường công tác tiêu thụ than các chủng loại phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Năm 2019, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phấn đấu đặt mục tiêu tổng lượng than tiêu thụ đạt 40,7 triệu tấn. Theo kế hoạch này thì năm nay tổng sản lượng than tiêu thụ của Công ty sẽ tăng thêm khoảng 4 triệu tấn so với năm 2018.

Ông Vũ Đức Duy cũng cho biết thêm, với tư duy tất cả cho sản xuất, nhưng phải đảm bảo an toàn, Đảng ủy Công ty chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó sẽ đặc biệt chú trọng các biện pháp an toàn, tập trung áp dụng KHCN vào tất cả các khâu sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả, giảm sức lao động thủ công. Chẳng hạn như, Công ty đã nâng cấp toàn bộ hệ thống về quản lý, đầu tư xây dựng cầu cảng Soi Đèn để đảm bảo tín hiệu an toàn hàng hải, dẫn luồng, dẫn tàu vào an toàn trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; tập trung đầu tư, nâng cấp kho cảng, đầu tư quản lý công nghệ hiện đại phương tiện ra vào cảng Cẩm Phả… Về công tác điều hành, Công ty đã triển khai nhiều nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành như: Tăng cường vận chuyển than mỏ theo kế hoạch TKV giao ngay từ những ngày đầu năm; tăng cường các biện pháp quản lý và bảo quản, phòng chống mưa bão, giám sát đo lường, giảm tỷ lệ hao hụt than dưới mức quy định của TKV; phối hợp chặt chẽ với các công ty sản xuất than để chủ động nguồn than... đặc biệt là công tác phục vụ cung ứng than cho khách hàng.

Ngoài ra, các Nghị quyết của Đảng ủy cũng chỉ rõ một số yêu cầu trong sản xuất như: Đảm bảo sản lượng than lưu kho để phục vụ nhu cầu khách hàng theo cam kết; thực hiện nghiêm các quyết định, quy định, quy trình tiêu thụ than của TKV theo kế hoạch SXKD hàng tháng, quý Tập đoàn giao; làm tốt công tác điều hành phương tiện ra vào cảng cũng như vùng chuyển tải, nhất là phối hợp sắp xếp điều hành tổ chức phương tiện bốc rót đều đáp ứng được tiến độ, không để ách tắc, không để phương tiện phải chờ đợi; hạn chế tỷ lệ than vun đống; tận dụng thủy triều, con nước trong bốc rót than xuống phương tiện để tiết kiệm nguyên nhiên liệu; giảm tỷ lệ hao hụt các công đoạn bao gồm hao hụt kho, hao hụt vận tải xà lan, bốc xếp, cân; đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên