13:33 ICTThứ Tư, 12/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổ chức sản xuất hợp lý để... tiết kiệm chi phí
Thứ Tư, ngày 28/03/2012

Thực hiện mục tiêu tiết giảm chi phí theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Công ty Than Khe Chàm đã triển khai nhiều biện pháp. Trong đó, nổi bật là việc tổ chức lại sản xuất hợp lý hơn, quản lý sản xuất chặt chẽ hơn và tiếp tục duy trì công tác khoán, quản trị chi phí.

Công tác khoán, quản trị chi phí đã và đang được Công ty Than Khe Chàm áp dụng từ nhiều năm nay. Hiệu quả của nó cũng đã được chứng minh qua thực tế SXKD của Công ty thời gian qua. Một mặt, khoán quản trị chi phí giúp thực hành tiết kiệm, nâng cao tính kinh tế trong sản xuất. Mặt khác, quản trị chi phí góp phần nâng cao ý thức lao động, phát huy tối đa năng lực và tính chủ động của mỗi cá nhân, mỗi phân xưởng, tổ đội sản xuất... Chính vì vậy, Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác này trong mọi mặt hoạt động SXKD của Khe Chàm, nhất là sau khi Tập đoàn tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí theo tinh thần Nghị Quyết 01 của Chính phủ.
 
Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản trị chi phí sản xuất cho tất cả các phòng ban, công trường, phân xưởng. Theo đó, trưởng phòng, quản đốc, nhân viên kinh tế tại các công trường chủ động thực hiện việc quản lý và tính toán giá thành hàng ngày, hàng tháng, qua đó, tuyên truyền, trực tiếp tác động và làm thay đổi ý thức của mỗi CNCB của mình trong thực hành tiết kiệm. Hàng tháng, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra việc triển khai kế hoạch giá thành cùng với việc nghiệm thu sản phẩm, quyết toán tiền lương và thực hiện thưởng phạt trong quản lý vật tư, kỹ thuật theo đúng quy chế của Công ty.
 
Để làm tốt công tác khoán quản trị, tiết kiệm chi phí, Khe Chàm đặc biệt chú trọng đến quy trình kỹ thuật và việc tổ chức sản xuất hợp lý. Công ty đã điều động, sắp xếp lại cán bộ phù hợp trong toàn Công ty, xây dựng phương án tổ chức sản xuất sát điều kiện thực tế của mỗi công trường phân xưởng từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động. Công ty còn tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng thực hiện biểu đồ tổ chức sản xuất, kỹ năng triển khai nhật lệnh sản xuất cho đội ngũ cán bộ chỉ huy các công trường. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trong các lĩnh vực kỹ thuật khai thác, kỹ thuật cơ điện và quản lý nghiệm thu sản phẩm. Khe Chàm cũng ban hành một loạt các quy chế, quy định nhằm tạo điều kiện cho các công trường, phân xưởng chủ động điều hành sản xuất.
 
Vấn đề mua bán vật tư phục vụ sản xuất phải luôn kịp thời, đảm bảo chất lượng đồng thời phải đảm bảo yếu tố giá thành cạnh tranh, tiết kiệm. Hiện nay ở Khe Chàm, để hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh, việc mua bán vật tư phải thông qua khâu duyệt giá sau khi có tham khảo với mặt bằng giá chung trong vùng. Công tác nghiệm thu chất lượng, số lượng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Kho tàng được quản lý tốt, có hệ thống sổ sách theo dõi  cấp phát vật tư từ Công ty xuống tận công trường nhằm tránh thất thoát, lãng phí. Kể cả vật tư cũ đã qua sử dụng cũng được thu hồi sửa chữa, phục hồi tái sử dụng cho sản xuất.
 
Với phương châm quản trị chi phí để tiết kiệm, tuy nhiên phải đảm bảo việc làm và tiến tới ngày một cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách của Nhà nước, của Công ty và động viên người lao động kịp thời bằng những chế độ khuyến khích cụ thể vào đơn giá tiền lương. Song song với đó, Công ty tăng cường các biện pháp quản lý lao động như rà soát, kiểm tra việc thực hiện ngày công, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Chính vì vậy, năm qua, ý thức chấp hành kỷ luật cũng như ngày công lao động của công nhân Khe Chàm được nâng lên rõ rệt. Tính bình quân, ngày công thợ lò đi làm trong tháng đạt xấp xỉ 21 công, tăng 0,9% so với trước.
 
Khe Chàm còn rất quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CNCB Công ty theo hướng công nghiệp hóa thông qua việc tổ chức các lớp học nghiệp vụ chuyên đề và những buổi giao lưu học kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài ngành Than - Khoáng sản. Đây là hướng đi đúng bởi để tiết kiệm chi phí sản xuất, hiệu quả và trực tiếp nhất chính là sự chuyển biến mới trong ý thức, tác phong công nghiệp và năng suất lao động của mỗi người công nhân.
 
Tổ chức sản xuất hợp lý, tăng thời gian hữu ích, quản lý vật tư thiết bị chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động... những biện pháp tích cực đó đã và đang  làm tăng số lượng các công trường, phân xưởng làm ăn có lãi, năng suất lao động cao, tiết kiệm được chi phí sản xuất ở Than Khe Chàm ngày một nhiều hơn. Điển hình như Công trường Khai thác 3, năm 2011 tiết kiệm được 467 triệu đồng; Công trường Cơ bản 6 tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng .v.v.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên