08:13 ICTThứ Bảy, 22/02/2020
Tình hình triển khai áp dụng giàn chống mềm ZRY trong các mỏ hầm lò thuộc Tập đoàn TKV
Thứ Hai, ngày 11/03/2019

Từ năm 2015 được sự cho phép của Tập đoàn TKV, Viện KHCN Mỏ đã phối hợp với Công ty than Hồng Thái nghiên cứu và đưa vào áp dụng thử nghiệm sơ đồ công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn chống mềm (loại ZRY), loại giàn có chiều dài xà thay đổi được trong giới hạn nhất định nhờ cơ cấu thủy lực liên kết giữa xà chính và xà đuôi. Kết quả áp dụng trong thực tế cho thấy: công nghệ đã khắc phục được một số biến động về điều kiện địa chất vỉa; so với các loại hình công nghệ khai thác vỉa dốc đã áp dụng trước đây, đã cho công suất, năng suất lao động cao, tổn thất than giảm đáng kể (chỉ còn 15 ÷ 20%); đặc biệt công tác an toàn và điều kiện làm việc của công nhân khai thác lò chợ được cải thiện rõ rệt (do lò chợ được thông gió theo sơ đồ thông gió chung và chủ động trong công tác lấy than lò chợ).

Tháng 8/2017, sau khi mở rộng áp dụng tại lò chợ LC-8(43)-3-TK của Công ty than Uông Bí và lò chợ LC- (-170/-120)-H10-VM của Công ty than Mông Dương, Tập đoàn TKV đã tổ chức “Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ hầm lò thuộc TKV”. Hội nghị đã đánh giá các kết quả đạt được ở Hồng Thái, Uông Bí và Mông Dương có thể khẳng định được: công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống bằng giàn mềm có tính ưu việt hơn hẳn so với các công nghệ khai thác vỉa dốc trong cùng điều kiện như đào lò lấy than, khấu buồng thượng, khấu dọc vỉa phân tầng...; các chỉ tiêu KTKT như năng suất lao động trực tiếp đạt 5,3 ÷ 8,5T/công, tổn thất khai thác giảm còn 16,8 ÷ 20,3%, đồng thời giảm nguy cơ mất an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và công tác thông gió đơn giản hơn (bằng hạ áp chung của mỏ); đã chế tạo thành công 06 bộ giàn chống mềm mã hiệu GM 20/30 có đặc tính kỹ thuật tương đương với mã hiệu giàn chống mềm ZRY 20/30L của Trung Quốc và đưa vào chống thử nghiệm tại lò chợ Công ty than Hồng Thái (nay là Công ty than Uông Bí). Tính đến tháng 7/2017, đã có 06 bộ giàn chống được áp dụng chống giữ trong lò chợ của Hồng Thái. Tiếp theo, Công ty CP Cơ khí Chế tạo MANTECH đã chế tạo được 09 bộ giàn mềm mã hiệu GCM 20/30M và chống thử nghiệm tại lò chợ Công ty than Uông Bí. Các giàn chống mềm do Việt Nam chế tạo áp dụng chống giữ trong lò chợ đã cho kết quả tốt, đảm bảo kỹ thuật, an toàn.

Để tiếp tục triển khai áp dụng rộng rãi công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống bằng giàn mềm trong toàn Tập đoàn TKV, Tổng Giám đốc đã giao một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó:

- Ban KCM chủ trì phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập đoàn: (1) Triển khai, chỉ đạo các đơn vị có điều kiện địa chất, kỹ thuật mỏ có khả năng áp dụng giàn chống mềm, đưa vào áp dụng tại các đơn vị; (2) Đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc triển khai áp dụng rộng rãi công nghệ trong các mỏ, vỉa than có điều kiện địa chất tương tự; (3) làm việc với các đơn vị Tư vấn thiết kế và các đơn vị Cơ khí để thống nhất đặt tên cho sản phẩm giàn chống mềm chế tạo trong Tập đoàn.

- Viện KHCN Mỏ, soạn thảo ”Hướng dẫn áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm tại các mỏ hầm lò của Tập đoàn TKV.

- Các đơn vị sản xuất than hầm lò: Chủ động phối hợp với Viện KHCN Mỏ đề xuất, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm tại các vỉa than có điều kiện phù hợp; Đồng thời, có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trước khi áp dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 06 Công ty than hầm lò triển khai áp dụng công nghệ khai thác sử dụng giàn mềm là: Uông Bí, Mông Dương, Nam Mẫu, Quang Hanh, Vàng Danh, Hạ Long và hai Công ty Hòn Gai và Dương Huy đang tiến hành triển khai lập Dự án khả thi áp dụng công nghệ này.

Đối với công tác sản xuất nội địa hóa giàn chống, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê đã chế tạo được 625 bộ giàn chống loại GM 20/30 cùng hệ thống thủy lực và đã bàn giao cho Công ty than Uông Bí. Theo kế hoạch, Công ty than Uông Bí sẽ triển khai áp dụng tại lò chợ 8(43)-4-TK thuộc vỉa 8(43) khu Tràng Khê. Về phía mình, Công ty than Uông Bí đã triển khai xong các công tác chuẩn bị và lắp đặt giàn mềm do Công ty CP Cơ khí Mạo Khê chế tạo vào lò chợ (công tác lắp đặt được thực hiện từ ngày 03 đến 24/12/2018), với tổng số các giàn chống được lắp đặt thực tế là 428 giàn. Hiện tại, Công ty than Uông Bí đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu cần thiết để đưa lò chợ vào vận hành khai thác.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 45,320 45,620
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 45,300 45,750

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 67.50 -0.66%
Đồng USD/lb 2.6125 0.57%
Chì USD/tấn 1,933.50 0.21%
Aluminum USD/tấn 1,711.00 -0.52%
Thiếc USD/tấn 16,575.00 0.30%
Kẽm USD/tấn 2,112.00 -0.75%
Nickel USD/tấn 12,581.00 -1.24%

Các đơn vị thành viên