05:46 ICTThứ Bảy, 19/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tinh gọn đầu mối, tinh giảm lao động
Thứ Tư, ngày 12/06/2019

Là một trong những kết quả nổi bật của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc trong quá trình tích cực triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

Theo đó, cùng với những kết quả đáng ghi nhận khi cơ bản triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch các phần việc trong Đề án tái cơ cấu nói chung, đặc biệt trong công tác tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nội bộ được Tổng công ty triển khai bài bản, đến thời điểm này đã hoàn thành, có những chỉ tiêu còn vượt so với Đề án được TKV thông qua. Cụ thể, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc đã giảm được 33 phòng ban, phân xưởng (đạt 100% kế hoạch), giảm 443 lao động/408 số lao động dôi dư phải sắp xếp lại. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến là, Công ty than Khánh Hòa giảm 3 phòng ban, giảm 74 lao động/57 lao động dôi dư phải sắp xếp; Công ty CP Xi măng Tân Quang giảm 2 phòng ban, giảm 54 lao động/41 lao động dôi dư phải sắp xếp; Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc giảm 1 phân xưởng, giảm 13 lao động/2 lao động dôi dư phải sắp xếp; Công ty CP Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị giảm 1 phòng, 1 chi nhánh, giảm 55 lao động/41 lao động dôi dư phải sắp xếp; Trung tâm điều dưỡng ngành Than giảm 12 lao động/6 lao động dôi dư phải sắp xếp…

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty nhấn mạnh, “tinh gọn đầu mối, tinh giảm lao động” luôn là vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, quyền lợi của người lao động. Bởi vậy, Tổng công ty đã xây dựng và quyết liệt triển khai nhiều nhóm giải pháp sao cho đảm bảo hiệu quả và thiết thực nhất. Trong đó trước tiên phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên đến chuyên môn để tạo được sức mạnh đoàn kết, thống nhất thực hiện. Đồng thời, tất cả những chủ trương chính sách, nhất là vấn đề tái cơ cấu đều cần được bàn bạc kỹ lưỡng, công khai minh bạch đến người lao động để cùng đóng góp ý kiến; giúp cho ý thức của cán bộ công nhân viên lao động thực sự có những sự đổi mới và thay đổi căn bản. Mặt khác, Tổng công ty đã và đang tiếp tục tập trung rà soát các lĩnh vực quản lý, chủ động xem xét lại định biên và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị. Song song với đó là thực hiện các chính sách đãi ngộ thu hút, giữ chân người lao động có tài năng, tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, giữ được cán bộ giỏi có nhiều kinh nghiệm, công nhân lành nghề, tránh thất thoát nguồn nhân lực… Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, góp phần giúp Tổng công ty phát triển bền vững.

Từ những bước đà thuận lợi như đã nêu ở trên, trong kế hoạch tái cơ cấu năm 2019 và định hướng năm 2020, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể, sắp xếp lao động để đến hết năm 2020, lao động của Công ty mẹ không quá 2.010 người và toàn Tổng công ty không quá 3.110 người (bao gồm cả lao động giảm do thoái vốn của các công ty con). Tổng công ty không những chỉ tập trung vào giảm số lượng lao động mà còn đặt mục tiêu đưa tỷ trọng lao động giữa các khối quản lý, phục vụ, phụ trợ và công nghệ về cơ cấu hợp lý. Theo đó, tỷ trọng lao động khối quản lý phải đạt 12,36% và càng thấp hơn càng tốt, lao động phục vụ phụ trợ giảm càng nhiều càng tốt, đưa tỷ trọng lao động công nghệ lên càng cao càng tốt. Mặt khác, Tổng công ty sẽ tiếp tục đổi mới cơ cấu và chất lượng lao động bằng cách thay thế lao động chất lượng thấp bằng lao động chất lượng cao hơn; tuyển dụng kỹ sư, cử nhân hệ chính quy các chuyên ngành phục vụ cơ giới hóa, tự động hóa, quản trị doanh nghiệp hiện đại và tuyển dụng công nhân kỹ thuật (lao động công nghệ) một số ngành nghề còn thiếu đồng thời đào tạo lại và chuyển đổi cơ cấu ngành nghề cho người lao động phù hợp với kế hoạch sử dụng lao động năm 2019 và các năm tiếp theo…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên