Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tiên phong
Thứ Hai, ngày 08/07/2019

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới (5/6) và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, tại Trạm xử lý nước thải Cọc Sáu thuộc Phân xưởng Xử lý nước Cẩm Phả, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV đã tổ chức ra quân bằng những hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ tại một đơn vị có nhiệm vụ đảm nhận thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của TKV.

Tiên phong

Đoàn thanh niên Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 gắn với Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường Thế giới, tập trung chú trọng vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên cùng tham gia. Nổi bật là những hoạt động tình nguyện tại chỗ: Tổ chức các buổi lao động ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh; dọn vệ sinh công nghiệp nơi làm việc, khơi thông rãnh, mương thoát nước; trồng thêm cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường tại các khu vực nhà điều hành, khai trường sản xuất, các trạm xử lý nước thải tại các đơn vị phân xưởng trực thuộc Công ty…

Hưởng ứng tinh thần ấy, các chi đoàn trong Công ty căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị mình đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; khuyến khích ĐVTN tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, bậc thợ, duy trì các tổ, đội thanh niên xung kích tham gia công tác công tác PCTT - TKCN tại đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tham gia kiểm tra bảo vệ an toàn - an ninh, không để xảy ra TNLĐ, sự cố thiết bị...

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Vương Đức Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh các đơn vị trong Công ty đặc biệt các đoàn viên thanh niên cần nỗ lực triển khai tốt các hoạt động sau: Không ngừng tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường cho người lao động ở mọi vị trí công tác; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, biến nhận thức thành những hành động cụ thể ở tại vị trí công tác của mình, góp phần cải thiện môi trường sống và lao động cho chính bản thân và cộng đồng dân cư xung quanh; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, làm tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Tiên phong

Tiên phong

Ngay sau chương trình phát động, các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Phân xưởng Xử lý nước Cẩm Phả và các đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng thêm cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường, xúc dọn khơi thông các rãnh thoát nước, dọn vệ sinh công nghiệp mặt bằng Trạm Xử lý nước thải Cọc Sáu…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên