01:08 ICTThứ Bảy, 29/02/2020
Thi đua sản xuất ở Than Quang Hanh
Thứ Hai, ngày 08/07/2019

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, Giám đốc và Công đoàn Công ty than Quang Hanh đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống của người lao động.

Thi đua sản xuất ở Than Quang Hanh

Lãnh đạo Công đoàn TKV và lãnh đạo Công ty kiểm tra sản xuất than hầm lò

Theo kế hoạch, năm 2019 Công ty than Quang Hanh sản xuất 1,750 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò là 1,530 triệu tấn; mét lò CBSX đào mới 19.500m; than tiêu thụ 2,728 triệu tấn…

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Long cho biết, Than Quang Hanh là đơn vị nhiều khó khăn trong sản xuất do điều kiện địa chất phức tạp, diện sản xuất phân tán, hầm lò ngày càng xuống sâu, có 4/11 phân xưởng khai thác phải chuyển diện... Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống người lao động ngày càng tốt hơn, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên CNLĐ đảm bảo ngày công, đạt năng suất, chất lượng sản phẩm, chấp hành tốt công tác ATVSLĐ, hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Thi đua sản xuất ở Than Quang Hanh

Hệ thống điều khiển và giám sát tập trung Vỉa 7.3 Phân xưởng KT3

Cùng với lãnh đạo Công đoàn TKV và lãnh đạo Công ty kiểm tra sản xuất và động viên CNLĐ Phân xưởng KT3 tại lò chợ mức -110 -:- -85 Vỉa 7.3 mỏ Ngã Hai vào một ngày cuối tháng 5 - Tháng Công nhân 2019, đây là một trong những phân xưởng tiêu biểu trong sản xuất của Công ty. Tại khắp các vị trí sản xuất, khí thế thi đua sôi nổi, CNLĐ của phân xưởng đang tập trung cao độ cho sản xuất để hoàn thành sản lượng hàng ca, hàng ngày, cùng thi đua phấn đấu hoàn thành sản lượng, kế hoạch được giao tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2019, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Thi đua sản xuất ở Than Quang Hanh

Thợ lò Phân xưởng KT3 sản xuất tại lò chợ mức -110 -:- -85 Vỉa .3 mỏ Ngã Hai

Anh Đoàn Đình Trò, thợ lò bậc 6/6 có thời gian làm thợ lò liên tục trên 16 năm phấn khởi chia sẻ: “Phân xưởng KT3 sản xuất tại lò chợ công nghệ giá thủy lực di động liên kết xích ZH1800/16/24ZL, lò dốc 28-30 độ, chiều dài 100m. Mặc dù điều kiện sản xuất khó khăn, vỉa dốc, địa chất phức tạp, song thực hiện phong trào thi đua do Giám đốc và Công đoàn Công ty phát động, anh em công nhân luôn tích cực trong sản xuất, khắc phục khó khăn, đảm bảo ngày công từ 25-27 công/tháng, tiền lương bình quân đạt từ 20 - 25 triệu đồng/người/tháng, thực hiện nghiêm kỹ thuật cơ bản, chú trọng công tác an toàn, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao”.

Thi đua sản xuất ở Than Quang Hanh

Công nhân sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong lò đáp ứng cho sản xuất

Trong tháng 5 - Tháng Công nhân, toàn Công ty đã sản xuất đạt 136.033 tấn than hầm lò, đạt 107% so với kế hoạch đề ra; mét lò đào thực hiện đạt 1.766m, đạt 102,7% kế hoạch. Công tác an toàn được đảm bảo, không để xẩy ra sự cố và tai nạn lao động nghiêm trọng. Các đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch như: Đào lò 5, 7, 8; Khai thác 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Trong tháng 5, tỷ lệ huy động lao động của 15 đơn vị sản xuất chính, bình quân đạt gần 90%, đây là mức tỷ lệ huy động lao động đạt cao đối với sản xuất hầm lò, tiêu biểu là các đơn vị: Đào lò 7, Khai thác 2, 5, 7, 10.

Thi đua sản xuất ở Than Quang Hanh

Kết quả thi đua sản xuất tháng 5 đã tạo động lực để Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2019. Cùng với đó, chuyên môn và Công đoàn đã phối hợp tăng cường chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống của người lao động. Tổ chức ăn tự chọn cho thợ mỏ, mức ăn bình quân 85.000 đồng/người/ca; tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm đạt 14,788 triệu đồng/người/tháng, bằng 110% kế hoạch; trong đó thợ lò đạt 19,231 triệu đồng/người/tháng, bằng 109,9% kế hoạchvà phấn đấu có nhiều thợ lò đạt mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm...

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 45,800 46,350
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 45,250 46,480

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 66.40 -1.12%
Đồng USD/lb 2.5486 -0.76%
Chì USD/tấn 1,842.00 -0.49%
Aluminum USD/tấn 1,690.00 -0.35%
Thiếc USD/tấn 16,345.00 -2.01%
Kẽm USD/tấn 2,012.00 -1.66%
Nickel USD/tấn 12,306.50 -1.37%

Các đơn vị thành viên