00:16 ICTThứ Bảy, 29/02/2020
Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ Ba, ngày 10/09/2019

Là chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ khi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn TKV vừa qua tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo về tình hình SXKD và công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể của TKV do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn trình bày, các lĩnh vực SXKD chính của TKV là than, điện, VLNCN, khoáng sản, cơ khí và các dịch vụ khác; trong đó than là lĩnh vực sản xuất chính. Về tổ chức Đảng và các đoàn thể: Đảng bộ Tập đoàn trực thuộc Đảng bộ Khối DN TƯ; Đảng bộ TQN trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; Công đoàn TKV trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đoàn TN Cơ quan Tập đoàn thuộc Đoàn Khối DN TƯ và Đoàn TQN thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Đảng bộ Tập đoàn đã có cơ chế phối hợp với Đảng bộ TQN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động vì mục tiêu chung xây dựng phát triển TKV, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD. Đồng chí Lê Minh Chuẩn cho biết, sản xuất than của TKV chủ yếu ở Quảng Ninh, tỷ lệ than hầm lò đến nay chiếm 60-65% và tiếp tục giảm tỷ lệ than khai thác lộ thiên, đẩy mạnh khai thác than hầm lò. Cùng với đó, TKV được giao sản xuất khoáng sản như đồng, kẽm, bôxít, titan…. Năm 2018, TKV đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ so với thực hiện 2017…, 7 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản hoàn thành, sản lượng than nguyên khai đạt trên 61% KHN; sản lượng alumin, kẽm, điện vượt kế hoạch giao…

Khẳng định về kết quả và những thành công của TKV, các lĩnh vực SXKD đều có lãi, nhất là sản xuất alumin, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, TKV đã phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đặc biệt là truyền thống ngành Than, cái nôi hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, TKV có những chủ trương, chiến lược phát triển phù hợp, đúng hướng cùng với tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó của CNVCLĐ nên đã tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, thu nhập và đời sống CNVCLĐ được chăm lo ngày càng tốt hơn…

Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ đánh giá cao truyền thống và vai trò của TKV đối với nền kinh tế và ghi nhận những kết quả, thành tích của TKV trong sản xuất và công tác xây dựng Đảng, đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DN TƯ, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD năm 2019. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Về chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo hoàn thành, đạt kết quả tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần chú trọng công tác nhân sự, xây dựng BCH Đảng bộ khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên…

Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cũng trong chương trình làm việc với TKV, đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ cùng Đoàn công tác đã tham quan các công trình phúc lợi phục vụ người lao động của Công ty CP than Vàng Danh như Khu tập thể công nhân, căng tin, Nhà truyền thống 314, Trạm Y tế, Nhà nghỉ dưỡng sau ca, thăm hỏi động viên cán bộ, công nhân Phân xưởng Phục vụ, Phân xưởng Đời sống, Trạm Y tế và trực tiếp đi lò tìm hiểu, nắm bắt tình hình sản xuất than hầm lò, điều kiện làm việc của công nhân và tặng quà, động viên công nhân Phân xưởng Vận tải lò tại sân ga mức +110 và công nhân Phân xưởng KT15 đang làm việc tại Lò chợ II-5-1 mức +60 ÷ +90 Giếng Vàng Danh…

Làm việc với cán bộ chủ chốt Công ty CP than Vàng Danh, theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy Công ty Trịnh Xuân Thỏa về công tác xây dựng Đảng và hoạt động SXKD, Công ty CP than Vàng Danh có truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, là đơn vị khai thác hầm lò có quy mô và sản lượng lớn của TKV, năm 2019 kế hoạch sản xuất là 3,2 triệu tấn than. Trong 7 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt tiến độ, than nguyên khai sản xuất trên 2,207 triệu tấn, bằng 70,1% KHN và bằng 68,3% KH điều hành; tiêu thụ trên 1,864 triệu tấn, bằng 69,6% KHN; tiền lương bình quân 15 triệu đồng/người-tháng, trong đó lương thợ lò đạt trên 18 triệu đồng/người-tháng; là đơn vị luôn chăm lo điều kiện làm việc và đời sống cho thợ mỏ tốt nhất, có nhiều công trình phúc lợi phục vụ người lao động… Đảng bộ Công ty là đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất trong Đảng bộ TQN. Đảng bộ Công ty đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng Đảng và SXKD của Công ty CP than Vàng Danh, là đơn vị đóng góp lớn sản lượng than cho TKV, đơn vị tiêu biểu, điển hình trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động của Tập đoàn cũng như trong ngành công nghiệp. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ đề nghị Đảng bộ Công ty rà soát các nội dung nhiệm vụ từ đầu năm, lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, do vậy Đảng bộ Công ty cần lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt Đại hội cấp chi bộ, cấp Đảng bộ Công ty, xây dựng phương hướng nhiệm vụ gắn với yêu cầu phát triển của TKV, của địa phương và ngành công nghiệp, chú trọng xây dựng BCH chi bộ, đảng bộ khóa mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống 50 xây dựng và phát triển, Đảng bộ Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty CP than Vàng Danh phát triển bền vững…

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 45,800 46,350
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 45,250 46,480

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 66.40 -1.12%
Đồng USD/lb 2.5486 -0.76%
Chì USD/tấn 1,842.00 -0.49%
Aluminum USD/tấn 1,690.00 -0.35%
Thiếc USD/tấn 16,345.00 -2.01%
Kẽm USD/tấn 2,012.00 -1.66%
Nickel USD/tấn 12,306.50 -1.37%

Các đơn vị thành viên