Tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và địa phương
Thứ Hai, ngày 03/07/2017

Đó là tinh thần chung được đưa ra tại buổi làm việc mới đây của Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai và đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng một số Sở ban ngành của tỉnh về chiến lược đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản của TKV trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trên thực tế, đứng chân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, những năm qua, các đơn vị của TKV như Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Luyện đồng Lào Cai, Đồng Tả Phời, Hóa chất mỏ Tây Bắc… luôn có sự gắn kết khăng khít, bền chặt với địa phương. Với mục tiêu cùng phát triển bền vững, bên cạnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, các đơn vị đã tích cực góp phần tạo lên diện mạo mới cho địa phương thông qua những việc làm thiết thực: đóng góp cho ngân sách, đầu tư bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, thường xuyên tham gia công tác từ thiện xã hội... Ngược lại, xuyên suốt phương châm “Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển” nên từ UBND, các Sở ban ngành, Chính quyền các cấp đến nhân dân địa phương của Lào Cai cũng đã vào cuộc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình các đơn vị của TKV triển khai dự án cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiểm tra hiện trường Dự án xây dựng Mỏ tuyển đồng Tả Phời

Trực tiếp kiểm tra hiện trường Dự án xây dựng Mỏ tuyển đồng Tả Phời và chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cần tập trung quản lý công tác đầu tư, nhanh chóng đưa các dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất vào hoạt động có hiệu quả và đúng tiến độ đã đề ra. Cùng với đó phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh - coi đây là nhiệm vụ sống còn, có ý nghĩa quan trọng để phát triển hài hoà và bền vững.