19:27 ICTThứ Năm, 09/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tạm hoãn HĐLĐ, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Thứ Hai, ngày 10/06/2019

Hỏi: Tôi đã tham gia đóng BHXH, BHTN đến nay là 8 năm. Nay không may mắc bệnh trọng, công ty đồng ý cho tạm hoãn hợp đồng lao động từ ngày 8/2/2019 đến ngày 31/3/2019 để điều trị. Sau khi điều trị, do không đủ sức khỏe làm việc nên tôi đã nghỉ việc từ ngày 12/4/2019. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) như sau:

“NLĐ quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây:

1.Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2.Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3.Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4.Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Như vậy, theo quy định này, khi đáp ứng đủ 4 điều kiện luật định thì NLĐ đang đóng BHTN được hưởng TCTN.

Vậy trường hợp nào được xác định là NLĐ đang đóng BHTN? Khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN quy định như sau:

“1. Thời điểm đóng BHTN của người sử dụng lao động và NLĐ là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2.NLĐ đang đóng BHTN là NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

a) NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;

b) NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.”

Như vậy, trường hợp của bạn đã tạm hoãn HĐLĐ từ ngày 8/2/2019 đến ngày 31/3/2019 để điều trị bệnh và đã đóng BHXH, BHTN đến tháng 1/2019 là tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ là tháng 2/2019 nên theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 nêu trên, NLĐ đó được xác định là người đang đóng BHTN.

Về thời gian đóng BHTN nêu tại khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm, do bạn đã tham gia đóng BHXH, BHTN được 8 năm nên thỏa mãn điều kiện về thời gian đóng BHTN theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm.

Vì không đủ sức khỏe nên bạn nghỉ việc từ ngày 12/4/2019. Vậy từ ngày 01/4/2019 là ngày hết thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động là 12 ngày nên theo quy định tại điểm 1.7 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định: “NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc (trường hợp thực hiện chế độ làm việc 26 ngày/tháng) trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên, thời gian 12 ngày này không tính đóng BHXH, BHTN của tháng 4/2019. Việc NLĐ chấm dứt HĐLĐ sau 12 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ không ảnh hưởng đến việc xác định điều kiện hưởng TCTN.

Như vậy, nếu đáp ứng thêm điều kiện tại khoản 3, 4 Điều 49 Luật Việc làm thì bạn có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 50,300 50,600
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 50,170 50,780

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên