Sản xuất gắn với đảm bảo ATVSLĐ
Thứ Sáu, ngày 04/05/2018

Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - TKV có nhiệm vụ chính là chế biến sản phẩm đồng và các sản phẩm khác từ tinh quặng đồng của Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai. Trong quá trình sản xuất, đơn vị đã chú trọng thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, thực hiện mục tiêu "An toàn - Xanh - Sạch - Thân thiện với môi trường".

Sản xuất đồng tấm tại Phân xưởng Điện phân - Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai

Là đơn vị sản xuất có dây chuyền công nghệ chế biến tinh quặng đồng hiện đại, với công suất 10.000 tấn đồng kim loại 99,95% Cu và các sản phẩm khác từ quá trình chế biến tinh quặng đồng như vàng thỏi, bạc thỏi và axit sunfuaric công nghiệp; trong đó sản phẩm axit sunfuaric là 40.000 tấn/năm, cùng với thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD hàng năm, đảm bảo thu nhập, đời sống của CNVCLĐ, công tác ATVSLĐ luôn được Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong những năm vừa qua, Chi nhánh đã có nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo mang lại hiệu quả cao, thực hiện sản xuất gắn với đảm bảo ATVSLĐ, môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất TNLĐ và sự cố thiết bị, giảm thiểu bệnh nghề nghiệp.

Trao đổi về công tác ATVSLĐ, Phó Giám đốc Công ty Vũ Ngọc Quý cho biết: "Với đặc thù sản xuất có nhiều thiết bị lớn, phức tạp, trong đó nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, cùng với môi trường làm việc một số công đoạn sản xuất công nhân phải tiếp xúc với hóa chất có nguy cơ gây cháy, nổ, gây bỏng cũng như ảnh hưởng đến môi trường... do vậy, trong công tác ATVSLĐ, đơn vị đã thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, biện pháp an toàn cũng như có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với hóa chất, hơi khí độc như làm kín toàn bộ hệ thống, hút gió, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân... Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện an toàn cho người lao động và có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm".

Chi nhánh đã thành lập Hội đồng ATVSLĐ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tại các phân xưởng thành lập Tiểu ban ATVSLĐ, mỗi phân xưởng có một cán bộ an toàn bán chuyên trách và duy trì tốt hoạt động của các Tiểu ban an toàn, Tiểu ban PCCN-TKCN, Đội PCCC tại chỗ, mạng lưới ATVSV. Hàng năm, xây dựng Nghị quyết liên tịch về ATVSLĐ giữa chuyên môn, công đoàn và ĐTN, xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, kế hoạch PCCN-TKCN, kế hoạch PCCC từ cấp phân xưởng đến Chi nhánh với các nội dung cụ thể, sát với thực tế. Cùng với đó, đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền cho người lao động hiểu và nắm được các quy định của Pháp luật về công tác ATVSLĐ, PCCN. Đặc biệt, đã biên soạn và trang bị cho các tổ sản xuất và tới tận tay người lao động Sổ tay ATVSLĐ và Sổ tay công tác bảo vệ môi trường với các nội dung, quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng làm việc an toàn, tính tự chủ an toàn của người lao động tại từng công đoạn, từng vị trí sản xuất cũng như để đơn vị và người lao động có trách nhiệm thực hiện công tác ATVSLĐ và bảo vệ môi trường. Duy trì công tác kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện các sai phạm để xử lý kịp thời cũng như các nguy cơ để phòng ngừa; phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ...

Với những biện pháp đồng bộ cùng với tinh thần tự giác, tự chủ an toàn của CNVCLĐ, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai luôn là điểm sáng trong công tác ATVSLĐ, cũng như thực hiện phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ" của Tổng công ty Khoáng sản - TKV và tỉnh Lào Cai.