Rầm rập khí thế “cao điểm”
Thứ Bảy, ngày 10/11/2018

Đến các đơn vị trong những ngày này, dù trên khai trường hay dưới hầm lò, đâu đâu cũng thấy rầm rập không khí tấp nập thực hiện cao điểm “Thi đua 90 ngày đêm”.

Khí thế Vàng Danh

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đã xuống gương lò xuyên vỉa mức -350 để kiểm tra tiến độ đào lò và tặng quà động viên thợ lò Núi Béo trong đợt phát động thi đua sản xuất than 90 ngày đêm

Công nhân khai thác dưới lò chợ - Than Hạ Long

Lễ phát động và công nhân khai thác lò chợ Than Thống Nhất

Tấp nập khai trường Cọc Sáu

Tập trung bơm nước dưới lòng moong Cọc Sáu