13:00 ICTThứ Sáu, 23/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited

Ứng dụng tự động hóa, tin học hóa là việc sống còn, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển của TKV

Ngày đăng: 03/07/19

Những năm qua, lãnh đạo Tập đoàn TKV luôn dành sự quan tâm hàng đầu, có những chỉ đạo, định...

“Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp nhà nước…”

“Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp nhà nước…”

Ngày đăng: 03/07/19

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng...

Mỗi độ tháng Sáu về…

Mỗi độ tháng Sáu về…

Ngày đăng: 02/07/19

Thông điệp từ trái tim...

Thông điệp từ trái tim...

Ngày đăng: 12/06/19

Làm thế nào để TKV ngày một phát triển? Làm gì để TKV vững vàng với vai trò đảm bảo...

Thợ lò “nghìn đô”

Thợ lò “nghìn đô”

Ngày đăng: 12/06/19

TKV hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019

TKV hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019

Ngày đăng: 12/06/19

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”; “Tăng cường đánh giá, quản lý...

Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên

Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên

Ngày đăng: 12/06/19

Với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, Công đoàn Than - Khoáng sản...

Đơn vị thành viên