06:00 ICTThứ Hai, 22/07/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chung tay

Chung tay

Ngày đăng: 12/06/19

Để nắm bắt tình hình sản xuất và việc làm, đời sống của người lao động tại các đơn vị...

Thêm nhiều ưu đãi cho thợ lò

Thêm nhiều ưu đãi cho thợ lò

Ngày đăng: 12/06/19

Để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...

Chuyện những người “đánh thức vàng đen”

Chuyện những người “đánh thức vàng đen”

Ngày đăng: 12/06/19

Với nhiệm vụ thăm dò địa chất xác định nguồn tài nguyên khoáng sản, những người thợ địa chất mỏ...

Tinh gọn đầu mối, tinh giảm lao động

Ngày đăng: 12/06/19

Là một trong những kết quả nổi bật của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc trong quá trình...

Giải pháp công nghệ chữa cháy hiện đại cần nhân rộng

Giải pháp công nghệ chữa cháy hiện đại cần nhân rộng

Ngày đăng: 12/06/19

Nêu cao thực hiện các giải pháp về an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong sản...

Thập kỷ người Việt dùng hàng Việt trong TKV

Ngày đăng: 12/06/19

Có thể nói, sau 10 năm thực hiện cuộc vận động của Chính phủ về “Người Việt Nam dùng hàng...

TKV và Tổng Công ty Đông Bắc: Phối hợp toàn diện và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực

TKV và Tổng Công ty Đông Bắc: Phối hợp toàn diện và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực

Ngày đăng: 10/06/19

Thực hiện Quy chế phối hợp toàn diện giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và...

“Chiến lược phát triển của TKV gắn liền với chiến lược phát triển của Lào Cai…”

“Chiến lược phát triển của TKV gắn liền với chiến lược phát triển của Lào Cai…”

Ngày đăng: 10/06/19

Tại hội nghị bàn về các giải pháp phát triển khai thác khoáng sản của Tập đoàn trên địa bàn...

Đơn vị thành viên